Notariusz Nysa
 

Kancelaria w Nysie – czynności notarialne

Poniżej przedstawiamy zakres czynności notarialnych wykonywanych przez notariusz Jolantę Klauzińską. Należą do nich przede wszystkim umowy dotyczące obrotu nieruchomościami, w szczególności umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży. Ponadto notariusz sporządza testamenty, pełnomocnictwa i wszelkiego rodzaju oświadczenia, w tym o poddaniu się egzekucji. Pełną informację o usługach notarialnych mogą Państwo uzyskać na miejscu w naszej kancelarii.

notariuszNotariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron
  • sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów
  • sporządza poświadczenia kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu
  • sporządza poświadczenie dziedziczenia, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu
  • sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów
  • doręcza oświadczenia
  • sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • spisuje protokoły
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przenoszenie własności nieruchomości

Wizyta u notariusza jest niezbędna, gdy planujemy zakup lub sprzedaż nieruchomości. Warto podkreślić, iż każde przeniesienie własności nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego.

Do przeniesienia własności nieruchomości dochodzi w momencie jednoczesnej utraty własności przez jedną osobę i jej nabycie przez inną osobę. Nabywanie i zbywanie własności nieruchomości regulują przepisy prawa.

czynności notarialne