Notariusz Nysa
 

Notariusz Jolanta Klauzińska – cennik

notariuszOpłaty za usługi notarialne

Stawki wynagrodzenia pobieranego przez notariusza są regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564).

Taksa notarialna jest powiększana o podatek od towarów i usług (23%). Notariusz przekazuje go właściwym organom podatkowym.

dokumenty notarialne