Notariusz Nysa
 

Czynności notarialne – akty notarialne

Poniżej przedstawiamy zakres czynności notarialnych wykonywanych w kancelarii. Należą do nich przede wszystkim umowy dotyczące obrotu nieruchomościami, w szczególności umowy spółek, sprzedaży, darowizny, zamiany, umowy o dożywocie, zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego małżonków, umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży. Ponadto notariusz przeprowadza postępowanie spadkowe, sporządza testamenty, pełnomocnictwa i wszelkiego rodzaju oświadczenia, w tym o poddaniu się egzekucji oraz innego rodzaju akty notarialne.

Pełną informację o usługach notarialnych mogą Państwo uzyskać na miejscu w naszej kancelarii, a także telefonicznie lub droga mailową (jklauzinska@wp.pl).

notariusz

Notariusz dokonuje następujących czynności:

• sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron, w tym akty dotyczące zakładania spółek,
• sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
• sporządza poświadczenia kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu,
• sporządza poświadczenie dziedziczenia, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu,
• sporządza pełnomocnictwa notarialne,
• sporządza protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów,
• doręcza oświadczenia,
• sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
• sporządza protesty weksli i czeków,
• spisuje protokoły,
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przenoszenie własności nieruchomości

Wizyta u notariusza jest niezbędna, gdy planujemy zakup lub sprzedaż nieruchomości. Warto podkreślić, iż każde przeniesienie własności nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Dotyczy to również darowizny nieruchomości (czyli tzw. przepisania nieruchomości).

Do przeniesienia własności nieruchomości dochodzi w momencie jednoczesnej utraty własności przez jedną osobę i jej nabycie przez inną osobę. Nabywanie i zbywanie własności nieruchomości regulują przepisy prawa.

Porady notarialne

Podstawowym zadaniem notariusza jest wykonywanie czynności notarialnych, jednak wizyta w kancelarii może wiązać się też z uzyskaniem informacji na temat planowanej czynności notarialnej. Informacje udzielane przez notariusza dotyczące dokumentów wymaganych przy sporządzaniu czynności lub też wysokości taksy i pozostałych opłat notarialnych są bezpłatne. Aby uzyskać informacji na temat czynności notarialnych, wystarczy skontaktować się z kancelarią.

czynności notarialne