Notariusz Nysa
 

Czynności notarialne – akty notarialne

Poniżej przedstawiamy zakres czynności notarialnych wykonywanych w kancelarii. Należą do nich przede wszystkim umowy dotyczące obrotu nieruchomościami, w szczególności umowy spółek, sprzedaży, darowizny nieruchomości, zamiany, umowy o dożywocie, zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego małżonków, umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży. Ponadto notariusz przeprowadza postępowanie spadkowe, sporządza testamenty, pełnomocnictwa i wszelkiego rodzaju oświadczenia, w tym o poddaniu się egzekucji oraz innego rodzaju akty notarialne.

Pełną informację o usługach notarialnych mogą Państwo uzyskać na miejscu w naszej kancelarii, a także telefonicznie lub droga mailową (jklauzinska@wp.pl).

Akty notarialne, sporządzanie testamentów i inne czynności notarialne

Dokonujemy następujących czynności::

• sporządzają akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymagają formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron, w tym akty dotyczące zakładania spółek,
• sporządzają wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
• sporządzają poświadczenia kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu,
• sporządzają poświadczenie dziedziczenia, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu,
• sporządzają pełnomocnictwa notarialne,
• sporządzają protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów,
• doręczają oświadczenia,
• sporządzają projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
• sporządzają protesty weksli i czeków,
• spisują protokoły,
• wykonują inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Porady notarialne

Porady notarialne to jedna z usług świadczonych przez naszą kancelarię. Oferujemy możliwość skorzystania z pomocy notariusza i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Chociaż podstawowym zadaniem notariusza jest wykonywanie czynności notarialnych, to wizyta w kancelarii może wiązać się też z uzyskaniem informacji na temat planowanej czynności notarialnej. Konsultacje, podczas których notariusz udziela informacji dotyczących dokumentów wymaganych przy sporządzaniu czynności lub też wysokości taksy i pozostałych opłat notarialnych są bezpłatne. Aby uzyskać informację na temat czynności notarialnych, wystarczy skontaktować się z kancelarią.

Akt notarialny – czym jest?

Akt notarialny jest dokumentem, który potwierdza dokonanie danej czynności prawnej. Sporządza się go wtedy, gdy wymagają tego przepisy lub gdy taką wolę wyrażają strony zaangażowane w sprawę. To oznacza, że akt notarialny nie zawsze musi dotyczyć wyłącznie sytuacji, w których prawo wymaga jego sporządzenia. Można także zlecić jego spisanie, gdy takie działanie lepiej zabezpieczy interesy poszczególnych osób.

Oryginał dokumentu jest przechowywany w kancelarii przez 5 lat. Natomiast strony otrzymują odpisy aktu notarialnego, które mają taką samą wartość, jak oryginał. Jeśli odpisy zagubiłyby się lub zniszczyły, można zgłosić się do kancelarii z prośbą o wydanie kopii. Każdy dokument jest bowiem wprowadzany do rejestru, dlatego nie ma możliwości, aby zawarta w nim treść została podważona.

Niektóre czynności w polskim prawie wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Należą do nich między innymi przeniesienie praw własności do nieruchomości. Jeśli podczas sprzedaży lub darowizny lokalu nie zostanie sporządzony taki dokument, czynności te będą pozbawione skutków prawnych, czyli nieważne. Dlatego wizyta w kancelarii w takich przypadkach jest po prostu koniecznością. Warto wybierać polecanych notariuszy, którzy cechują się wysokim profesjonalizmem i nienaganną obsługą stron.

Przed umówieniem się na spotkanie z prawnikiem warto zasięgnąć informacji, jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego.

czynności notarialne