Notariusz Nysa
 

Czynności notarialne – akty notarialne

Poniżej przedstawiamy zakres czynności notarialnych wykonywanych w kancelarii. Należą do nich przede wszystkim umowy dotyczące obrotu nieruchomościami, w szczególności umowy spółek, sprzedaży, darowizny nieruchomości, zamiany, umowy o dożywocie, zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego małżonków, umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży. Ponadto notariusz przeprowadza postępowanie spadkowe, sporządza testamenty, pełnomocnictwa i wszelkiego rodzaju oświadczenia, w tym o poddaniu się egzekucji oraz innego rodzaju akty notarialne.

Pełną informację o usługach notarialnych mogą Państwo uzyskać na miejscu w naszej kancelarii, a także telefonicznie lub droga mailową (jklauzinska@wp.pl).

Akty notarialne, sporządzanie testamentów i inne czynności notarialne

Notariusze Jolanta Klauzińska oraz Maciej Klauziński dokonują  następujących czynności:

• sporządzają akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla których przepis prawa wymagają formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron, w tym akty dotyczące zakładania spółek,
• sporządzają wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów,
• sporządzają poświadczenia kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu,
• sporządzają poświadczenie dziedziczenia, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu,
• sporządzają pełnomocnictwa notarialne,
• sporządzają protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów,
• doręczają oświadczenia,
• sporządzają projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
• sporządzają protesty weksli i czeków,
• spisują protokoły,
• wykonują inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Porady notarialne

Porady notarialne to jedna z usług świadczonych przez naszą kancelarię. Oferujemy możliwość skorzystania z pomocy notariusza i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Chociaż podstawowym zadaniem notariusza jest wykonywanie czynności notarialnych, to wizyta w kancelarii może wiązać się też z uzyskaniem informacji na temat planowanej czynności notarialnej. Konsultacje, podczas których notariusz udziela informacji dotyczących dokumentów wymaganych przy sporządzaniu czynności lub też wysokości taksy i pozostałych opłat notarialnych są bezpłatne. Aby uzyskać informację na temat czynności notarialnych, wystarczy skontaktować się z kancelarią.

czynności notarialne