Notariusz Nysa
 

Obrót nieruchomościami a akty prawne

Wszystkie działania związane z obrotem nieruchomościami wymagają sporządzenia aktu notarialnego, dzięki czemu nabywają mocy prawnej. Dlatego do kancelarii notarialnej powinny zgłosić się osoby dokonujące zakupu lub darowizny nieruchomości

Przenoszenie własności nieruchomości

Przenoszenie własności nieruchomości wymaga podpisania odpowiedniej umowy w obecności notariusza i sporządzenia aktu notarialnego. Tylko wtedy umowa jest prawomocna. Do przeniesienia własności nieruchomości dochodzi w momencie jednoczesnej utraty własności przez jedną osobę i jej nabycie przez inną osobę. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Jedną z form przeniesienia własności nieruchomości jest darowizna.

Darowizna nieruchomości

Umowa darowizny nieruchomości jest popularna szczególnie w kręgach rodzinnych. W przypadku przekazania mieszkania najbliższym krewnym możliwe jest zwolnienie z zapłaty podatku od spadków i darowizn. Darowizna polega na nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości w formie aktu notarialnego. W ramach świadczonych usług notariusz zajmuje się zgłoszeniem darowizny do Urzędu Skarbowego oraz wpisem do Księgi Wieczystej.

Sporządzenie aktu notarialnego wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, takich jak:

  • podstawa nabycia nieruchomości
  • odpis z księgi wieczystej
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  • dowód osobisty

Nabywanie i zbywanie własności nieruchomości regulują przepisy prawa. W przypadku pytań i wątpliwości związanych z przenoszeniem własności nieruchomości zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.