Notariusz Nysa
 

Zakładanie spółek

W naszej kancelarii notarialnej zajmujemy się także załadaniem spółek. Każda spółka z o.o. musi mieć formę aktu notarialnego, którego stworzenie wymaga uiszczenia taksy notarialnej. Kancelarie notarialne pobierają opłatę będącą składową wynagrodzenia notariusza i kosztów dodatkowych. Obecnie spółkę można założyć przez Internet, jednak decydując się na usługi notariusza, można zamieścić w umowie dodatkowe i niestandardowe zapisy.

Informacje potrzebne do założenia spółki

Przed wizytą w kancelarii notarialnej należy przygotować potrzebne dane. Stworzenie aktu notarialnego wymaga podania:

  • danych wspólników (nazwiska, PESEL, NIP)
  • zakresu działalności spółki
  • nazwy spółki
  • czasu trwania umowy
  • informacji, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
  • adresu siedziby firmy

W umowie mogą pojawić się także inne informacje, jednak powyższe dane stanowią podstawę aktu notarialnego. Wspólnicy muszą zadbać także o przekazanie informacji na temat kapitału zakładowego spółki oraz ilości udziałów. Minimalna wartość kapitału wynosi 5000 złotych. Kolejnym istotnym elementem jest ustalenie zarządu spółki oraz sposobu jej reprezentacji. Akt notarialny musi zostać sporządzony w obecności wszystkich wspólników lub ich pełnomocników.