Notariusz Nysa
 

Opłaty notarialne – cennik usług notarialnych

notariusz Opłaty za usługi notarialne

Za przeprowadzenie czynności notarialnej należy wnieść w kancelarii notarialnej stosowną opłatę. Cena za każdą usługę notarialną jest wynikową wynagrodzenia notariusza (tzw. taksy notarialnej) i pozostałych należnych opłat (np. sądowych lub skarbowych).

Stawki wynagrodzenia pobieranego przez notariusza są regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564).
Taksa notarialna jest powiększana o podatek od towarów i usług (23%).

Wysokość opłaty notarialnej zależy przede wszystkim od rodzaju przeprowadzanej czynności, a także od jej przedmiotu (np. wartości nieruchomości). Szczegółowych informacji na temat wymaganych opłat udzielają nasi pracownicy podczas kontaktu z kancelarią.

dokumenty notarialne