Notariusz Nysa
 

Kancelaria Notarialna w Nysie

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz jest mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

notariuszNotariusz Jolanta Klauzińska – usługi 

Notariusz Jolanta Klauzińska jest notariuszem od 1993 roku i prowadzi Kancelarię Notarialną w Nysie.

Notariusz sporządza akty notarialne i Akty Poświadczenia Dziedziczenia oraz dokonuje innych czynności notarialnych przewidzianych w ustawie Prawo o notariacie, w szczególności sporządza poświadczenia, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, jak również sporządza, na żądanie stron, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o działalności kancelarii i świadczonych przez nas usługach, można skontaktować się z nami telefonicznie. Chętnie również odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące dokumentów wymaganych przy sporządzaniu aktów notarialnych oraz ustalimy termin spotkania z notariuszem.

Kancelaria notarialna w Nysie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00, prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem.

czynności notarialne

notariuszCzynności notarialne

Jako osoba zaufania publicznego notariusz Jolanta Klauzińska czuwa nad właściwym zabezpieczeniem interesów Klientów korzystających z usług i porad notarialnych. Dotyczy to również osób, dla których podejmowane czynności mogą powodować skutki prawne.

Zapewniamy, że wszystkie czynności notarialne są przez notariusz Jolantę Klauzińską wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co gwarantowane jest przez pełnioną funkcję, posiadaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.”

Jeśli mają miejsce szczególne okoliczności lub wyjątkowy charakter realizowanych czynności notarialnych, notariusz może się ich podjąć poza siedzibą kancelarii.

akt notarialny

Kontakt z kancelarią notarialną

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje na temat dokumentów wymaganych przy sporządzaniu aktu notarialnego i podejmowaniu innych czynności prawnych, wystarczy zadzwonić do naszej kancelarii.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00, przy czym praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem.