Notariusz Nysa
 

Kancelaria Notarialna notariusze Jolanta Klauzińska Maciej Klauziński Tomasz Klauziński spółka cywilna

Kancelaria Notarialna notariusze Jolanta Klauzińska Maciej Klauziński Tomasz Klauziński spółka cywilna w Nysie świadczy kompleksowe usługi zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz jest mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Notariusz, jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, odpowiada za zabezpieczenie interesów wszystkich stron dotkniętych skutkami prawnymi podejmowanych czynności.

notariusz Zakres wykonywanych czynności notarialnych

Nasza kancelaria powstała w 1993 roku.

Zadaniem notariusza jest dokonywanie czynności określonych ustawą Prawo o notariacie. Dotyczy to wszystkich spraw, którym strony chcą lub są zobowiązane nadać formę prawną. Notariusz sporządza akty notarialne.
Przede wszystkim zajmujemy się opracowywaniem:

 • umowy spółek
 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy zamiany
 • umowy dożywocia
 • zniesienia współwłasności
 • podziału spadku
 • podziału majątku wspólnego małżonków
 • oświadczeń, w tym o ustanowieniu hipoteki
 • protokołów zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
 • testamentów

Do naszych zadań należy także sporządzanie poświadczeń, protestów weksli i czeków czy też wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz poświadczenia własnoręczności podpisu. Z usług naszej kancelarii notarialnej można skorzystać także przy zakupie lub przepisaniu nieruchomości. Notariusz zajmuje się ponadto doręczaniem oświadczeń, spisywaniem protokołów, przyjmowaniem na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Ponadto na żądanie stron sporządza projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o działalności kancelarii i świadczonych przez nas usługach, można skontaktować się z nami telefonicznie bądź drogą mailową. Chętnie również odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące dokumentów wymaganych przy sporządzaniu aktów notarialnych oraz ustalimy termin spotkania z notariuszem lub zastępcą notarialnym.

Kancelaria notarialna w Nysie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem, w celu uzyskania porady notarialnej. Istnieje możliwość spotkania z notariuszem lub zastępcą notarialnym poza ustalonymi godzinami otwarcia kancelarii, a także, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności, poza jej siedzibą.

czynności notarialne

notariusz Czynności notarialne – usługi świadczone przez kancelarię

Jako osoba zaufania publicznego notariusze Jolanta Klauzińska oraz Maciej Klauziński czuwają nad właściwym zabezpieczeniem interesów Klientów korzystających z usług notarialnych. Dotyczy to również osób, dla których podejmowane czynności mogą powodować skutki prawne.

Zapewniamy, że wszystkie czynności notarialne są przez notariusz Jolantę Klauzińską i notariusza Macieja Klauzińskiego wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co gwarantowane jest przez pełnioną funkcję, posiadaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.”

Jeśli mają miejsce szczególne okoliczności lub wyjątkowy charakter realizowanych czynności notarialnych, notariusz może się ich podjąć poza siedzibą kancelarii.

akt notarialny

Kontakt z kancelarią notarialną

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje na temat dokumentów wymaganych przy sporządzaniu aktu notarialnego i podejmowaniu innych czynności prawnych, wystarczy zadzwonić do naszej kancelarii. Drogą telefoniczną bądź mailową udzielamy również informacji na temat opłat notarialnych oraz możliwości skorzystania z porady notariusza lub zastępcy notarialnego.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00, przy czym praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem.