Poświadczenie notarialne – dobry notariusz w Nysie

Dobry notariusz to przede wszystkim prawnik, który doskonale orientuje się w obowiązujących przepisach i działa w sposób merytoryczny i profesjonalny. Poświadczenie notarialne to jedna z najpowszechniejszych czynności wykonywanych w kancelariach. Polega ona na złożeniu własnoręcznego podpisu na dokumencie lub potwierdzeniu wcześniej złożonego podpisu. Następnym etapem jest dołączenie do dokumentu klauzuli poświadczeniowej. Powinny się w niej znaleźć wszystkie istotne informacje o zmianach i ewentualne dopiski. Zawiera ona dokładną datę oraz miejsce sporządzenia dokumentów, dane osobowe osoby składającej podpis, a także podpis i pieczęć notariusza.

Aby dokonać poświadczenia notarialnego w Nysie, w naszej kancelarii, należy przygotować niezbędne dokumenty. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości oraz ten, na którym ma zostać złożony podpis.

Może on dotyczyć zakładania spółki, sprzedaży jej udziałów lub wielu innych sytuacji. Poświadczenie notarialne może być niezbędne między innymi podczas udzielania pełnomocnictwa innej osobie lub sporządzania umów zbycia. Jest czynnością, która jest niezbędna w wielu kwestiach. Stanowi też jedną z najpowszechniejszych usług kancelarii.