Blog

umowa sprzedaży/kupna

Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Procedura kupna/sprzedaży nieruchomości wcale nie jest tak prosta, jak mogłaby się wydawać. Aby zostać właścicielem nowego mieszkania lub domu, nie wystarczy odpowiednia suma pieniędzy. Sprzedaż z kolei nie dotyczy przyjęcia gotówki i oddania kluczy. Ważne w świetle prawa przeniesienie własności wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Na tym etapie nieoceniona i jednocześnie też niezbędna okazuje się właśnie rola notariusza.

Czytaj więcej

zawarcie darowizny

Dlaczego warto sporządzić umowę darowizny przed notariuszem?

W świetle prawa darowizna to rodzaj umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W praktyce oznacza to, że dana osoba przekazuje na rzecz innej swoje prawa majątkowe. Formą takiej darowizny mogą być np. samochody, nieruchomości czy też inne wartościowe przedmioty. Zgodnie z przepisami umowa darowizny co do zasady powinna być sporządzona u notariusza, ale nie w każdym przypadku jest to obowiązkiem. Wielu darczyńców chętnie korzysta jednak z takiej możliwości. Dlaczego takie rozwiązanie się sprawdza?

Czytaj więcej

podpisanie aktu notarialnego

Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?

Aby akt notarialny był zgodny z prawem, spełnić trzeba szereg wymogów formalnych. Jakich dokładnie oraz co w tym przypadku jest absolutnie kluczowe? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Czytaj więcej

notarialne poświadczenie

Jakie dokumenty trzeba poświadczyć notarialnie?

Jedną z usług świadczonych przez notariusza jest potwierdzanie zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem, czyli tzw. uwierzytelnianie. Kopia w tym wypadku zostaje opatrzona przez notariusza odpowiednią klauzulą i zyskuje status odpisu oryginalnego dokumentu. Poświadczenie zgodności kopii przez notariusza jest szczególnie przydatne wtedy, gdy jego klient ma problemy z uzyskaniem odpisu od podmiotu, który wydał dany dokument. Przedstawienie dokumentu uwierzytelnionego np. w sądzie uniemożliwia stronie przeciwnej podważenie jego autentyczności.

Czytaj więcej