Sporządzenie testamentu u notariusza w Nysie

Choć sporządzenie testamentu nie musi odbywać się w towarzystwie prawnika, zdecydowanie warto skorzystać z takiej możliwości. Może ona ułatwić wiele spraw, a przede wszystkim zapewni właściwe i zgodne z wolą testatora przekazanie spadku poszczególnym spadkobiercom. Tylko testament notarialny sporządzony przez profesjonalnego prawnika, daje gwarancję prawidłowego spisania ostatniej woli spadkodawcy.

Testamenty sporządzane własnoręcznie często mają wiele błędów, które wynikają z braku znajomości przepisów prawa spadkowego. Dlatego zwykle można w łatwy sposób je podważyć, przez co wyznaczeni spadkodawcy nie otrzymają majątku, który przeznaczył dla nich testator. Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, w których spadkodawca dąży do wydziedziczenia poszczególnych członków rodziny. Testament notarialny, czyli sporządzony przez uprawnionego prawnika, jest tutaj niemal koniecznością.

Zobacz także: Czynności notarialne

 

Sporządzenie testamentu a przepisy

Przepisy odnoszące się do testamentu notarialnego zostały uregulowane w ustawie Kodeks cywilny. Bezpośrednio zaś do tego rodzaju dokumentu odnosi się art. 950 KC. Zgodnie z jego brzmieniem testament notarialny jako jedyny traktowany jest jak dokument urzędowy, co w razie sporu sądowego stawia go w hierarchii dowodów wyżej od innych rodzajów dokumentów mających potwierdzać ostatnią wolę spadkodawcy.

Dlatego w celu sporządzenia testamentu zdecydowanie warto zgłosić się do kancelarii. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji.