Wysokość opłat notarialnych - notariusz z Nysy

prawnik liczący na kalkulatorze

Opłaty notarialne związane z konkretną czynnością, to nie tylko wynagrodzenie notariusza, lecz także podatek (od czynności cywilnoprawnych lub od spadków i darowizn) oraz opłata sądowa za wpisy w księdze wieczystej, które są pobierane przez notariusza i przekazywane właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczysto-księgowemu. Konkretne wyliczenie kosztów danej czynności notarialnej odbywa się w oparciu o przedłożone notariuszowi dokumenty.

Maksymalne stawki taksy notarialnej (wynagrodzenia notariusza) za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r.