Zakładanie spółek u notariusza w Nysie

W naszej kancelarii notarialnej zajmujemy się zakładaniem spółek. Potwierdzenie przez prawnika dokumentu, na podstawie którego powstaje spółka, wymaga uiszczenia taksy notarialnej. Kancelarie notarialne pobierają opłatę będącą składową wynagrodzenia notariusza i kosztów dodatkowych. Taka opłata jest z góry ustalana i zależy od różnych czynników. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wysokości taks notarialnych podczas zakładania spółki, można uzyskać taką informację w każdej kancelarii.

Obecnie spółkę można założyć przez Internet, jednak decydując się na usługi notariusza, można zamieścić w umowie dodatkowe i niestandardowe zapisy.

Zakładanie spółki wiąże się ze sporządzeniem umowy, która musi zawierać określone dane, czyli adres, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także podział i liczbę wspólników. Z chwilą zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym czasie można nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Warto także pamiętać, aby złożyć wniosek o założenie spółki do KRS. Ten podmiot, po wydaniu postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), przekazuje dane nowej spółki za pomocą systemu elektronicznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON.

Pierwszym krokiem w celu założenia spółki powinna być zatem wizyta w kancelarii i dopełnienie niezbędnych formalności. Podobnie jak w przypadku przeniesienia praw własności do nieruchomości jest to koniecznie, aby takie działanie miało moc prawną.

Poniżej mogą Państwo przeczytać więcej na temat procedury zakładania spółki i dokumentów, które są podczas niej wymagane.

 

Informacje potrzebne do założenia spółki

Przed wizytą w kancelarii notarialnej należy przygotować potrzebne dane. Stworzenie aktu notarialnego wymaga podania:

  • danych wspólników (nazwiska, PESEL, NIP)
  • zakresu działalności spółki
  • nazwy spółki
  • czasu trwania umowy
  • informacji, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
  • adresu siedziby firmy

W umowie mogą pojawić się także inne informacje, jednak powyższe dane stanowią podstawę aktu notarialnego. Wspólnicy muszą zadbać także o przekazanie informacji na temat kapitału zakładowego spółki oraz ilości udziałów. Minimalna wartość kapitału wynosi 5000 złotych. Kolejnym istotnym elementem jest ustalenie zarządu spółki oraz sposobu jej reprezentacji. Akt notarialny musi zostać sporządzony w obecności wszystkich wspólników lub ich pełnomocników.