Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?

Aby akt notarialny był zgodny z prawem, spełnić trzeba szereg wymogów formalnych. Jakich dokładnie oraz co w tym przypadku jest absolutnie kluczowe? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Struktura aktu notarialnego

Zgodnie z Ustawą prawo o notariacie, w takim dokumencie muszą znajdować się następujące elementy:

  • data jego sporządzenia (może być to również godzina i minuta),
  • miejsce sporządzania dokumentu,
  • imię i nazwisko notariusza,
  • siedziba kancelarii notarialnej,
  • oznaczenie stron, czyli imiona i nazwiska, wraz z imionami rodziców i miejscem zamieszkania,
  • opis czynności notarialnej,
  • okoliczności związane ze spisywaniem aktu (na życzenie stron),
  • oświadczenie potwierdzające, że akt został odczytany oraz przyjęty,
  • podpisy stron,
  • informacje o odpowiedzialności oraz o obowiązku opłacenia podatku.

Przebieg spisywania aktu

Istotnym aspektem podczas czynności notarialnych jest również ich przebieg. Chodzi tu głównie o należytą staranność, w przypadku której wymaga się m.in. ustalenia i zweryfikowania tożsamości stron. Notariusz ma też obowiązek zweryfikowania, czy strony mają pełną zdolność do czynności prawnych, a także to, czy działają one z własnej, nieprzymuszonej woli. Istotnym etapem jest dodatkowo odczytanie aktu. Pozwala to upewnić się, że dokument jest zatwierdzony i zgodny z ich wolą.

Przeczytaj także: Jakie dokumenty trzeba poświadczyć notarialnie?

Obowiązek spisywania aktu notarialnego

Wiemy już, jakie wymogi muszą być spełnione. Kiedy jednak dokładnie należy podpisać taki dokument? Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, gdy miejsce ma kupno, sprzedaż, zbycie oraz przekazywanie praw. Akty spisuje się dodatkowo podczas dokonywania darowizny i ustanowienia hipoteki. Katalog spraw jest jednak oczywiście zdecydowanie szerszy, co także można omówić z notariuszem.

Jak doskonale widać, aby akt notarialny był stworzony w sposób prawidłowy, trzeba pamiętać o wielu aspektach. Takie czynności prawne wykonujemy również w naszej kancelarii. Aby dowiedzieć się więcej, serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.