Dlaczego warto sporządzić umowę darowizny przed notariuszem?

W świetle prawa darowizna to rodzaj umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W praktyce oznacza to, że dana osoba przekazuje na rzecz innej swoje prawa majątkowe. Formą takiej darowizny mogą być np. samochody, nieruchomości czy też inne wartościowe przedmioty. Zgodnie z przepisami umowa darowizny co do zasady powinna być sporządzona u notariusza, ale nie w każdym przypadku jest to obowiązkiem. Wielu darczyńców chętnie korzysta jednak z takiej możliwości. Dlaczego takie rozwiązanie się sprawdza?

Powody, dla których warto sporządzić umowę darowizny w formie aktu notarialnego

Jednym z powodów, dla których umowę darowizny sporządza się u notariusza, jest w niektórych przypadkach obowiązek prawny. Mowa np. o darowiznach nieruchomości. Bez podpisania umowy darowizny nieruchomości w formie aktu notarialnego przeniesienie własności nieruchomości nie jest prawomocne. Sporządzenie umowy darowizny u notariusza jest zatem niekiedy obligatoryjne dla zachowania jej ważności. Co więcej, co do zasady umowę darowizny w formie aktu notarialnego sporządza się w sytuacji, gdy ta nie została jeszcze dokonana. Co to oznacza w praktyce?

Utrzymuje się, iż bez zawarcia umowy u notariusza przekazanie darowizny w świetle prawa zachowuje ważność wyłącznie wtedy, gdy umowa została już wykonana. W przeciwnym razie takiej ważności nie ma. Sporządzenie umowy darowizny w obecności notariusza ma też istotne znaczenie w razie postępowania dowodowego. Umowa notarialna uwiarygadnia i potwierdza przekazanie majątku przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. W niektórych przypadkach jest tym samym dowodem na to, że  określona ruchomość bądź nieruchomość została dobrowolnie przekazana innej osobie.

Przeczytaj również: Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?